Конпресори од 247 - 1800 л/мил, европски стандард, поуздан рад, сервис и гаранција.